उत्तरायण

तुझ्या शब्दांतली आश्वासनं

मनाला खूप उभारी देऊन गेली

आता कितीही वादळं आली…तरी

तू माझाच आहेस हे सांगून गेली 

कुठल्या जन्मीचे हे ऋणानुबंध

कुठल्या पुण्याची ही फलश्रुती

तू आणि मी भेटलो, तयार झाली

आयुष्यभराची अतूट नाती 

हा स्नेह असाच रहावा…नाही नाही

उत्तरोत्तर वृद्धिंगत व्हावा

आयुष्याच्या उत्तरायणात

माझा प्रवास तुझ्या साथीने व्हावा